Printer Friendly Version Obaveštenje o mogućnostima besplatnog savetovanja na srpskom jeziku, za lica koja su u već u radnom odnosu u SR Nemačkoj @ 6 October 2017 09:31 AM

Projekat Saveza nemačkih sindikata „Faire Mobilität“ nudi besplatno savetovanje (i na srpskom jeziku) za ljude koji rade u Nemačkoj, nezavisno od toga jesu li  članovi sindikata ili ne. Savetovanje se realizuje u Stuttgartu (ponedeljkom), Mannheimu (utorak, sreda, čevrtak) i Frankfurtu na Majni (petak).

Ostali kojima je potrebno savetovanje a ne borave u jednom od ova tri grada, mogu se javiti telefonskim ili putem elektronske pošte na dole navedene kontakt podatke 

Polje savetovanja odnosi se na oblast radnog i socijalnog prava (problemi sa poslodavcem, ugovor o radu, neisplaćena plaća, otkaz, prekovremeni rad, ugrožena radnička prava, pravo na godišnji odmor, problemi sa smeštajem, upućeni radnici, ugroženi uslovi rada za grupu radnika, i sl.). Uslov jeste postojeći radni odnos čime se isključuje mogućnost savetovanja za građanKe koji su u potrazi za zaposlenjem.

http://www.faire-mobilitaet.de/ueber-uns

 

Projekat je finansiran od strane Ministarstva za rad i socijalnu politiku Republike Nemačke (BMAS), Ministarstva privrede i energije (BMWi) i Saveza nemačkih sindikata (DGB),  dok je nosilac političke odgovornosti Savezni UO Saveza nemačkih sindikata (Bundesvorstand des DGBs).

 

* link na brosuru „Zaštiti se znanjem“

 

 

UDGB-Projekt „Faire Mobilität – Arbeitnehmerfreizügigkeit sozial, gerecht und aktiv“

 

KONTAKT PODACI:

 

Adresa:

Gewerkschaftshaus

Hans-Böckler-Straße 3

68161 Mannheim

 

Mobil: +49 (0) 171 1769778

E-Mail: dragana.bubulj@bfw.EU.com

www.faire-mobilitaet.de

Faire Mobilität bei Facebook